Zwakke lieden stellen zich even gemakkelijk gerust als zij verschrikt worden


zwakke-lieden-stellen-zich-even-gemakkelijk-gerust-als-zij-verschrikt-worden
honoré de balzaczwakkeliedenstellenzichevengemakkelijkgerustalszijverschriktwordenzwakke liedenlieden stellenstellen zichzich eveneven gemakkelijkgemakkelijk gerustgerust alsals zijzij verschriktverschrikt wordenzwakke lieden stellenlieden stellen zichstellen zich evenzich even gemakkelijkeven gemakkelijk gerustgemakkelijk gerust alsgerust als zijals zij verschriktzij verschrikt wordenzwakke lieden stellen zichlieden stellen zich evenstellen zich even gemakkelijkzich even gemakkelijk gerusteven gemakkelijk gerust alsgemakkelijk gerust als zijgerust als zij verschriktals zij verschrikt wordenzwakke lieden stellen zich evenlieden stellen zich even gemakkelijkstellen zich even gemakkelijk gerustzich even gemakkelijk gerust alseven gemakkelijk gerust als zijgemakkelijk gerust als zij verschriktgerust als zij verschrikt worden

De meeste mensen zowel als dieren, schrikken van en stellen zich gerust door nietighedenDe meeste mensen stellen zich voor alles de vraag, hoe zij erin zullen slagen bemind te worden, in plaats dat zij zich afvragen hoe zij het vermogen tot lief hebben zullen verwervenVelen stellen het gemakkelijk zonder waarheden, maar niemand is sterk genoeg om het zonder illusies te kunnen stellenZwakke naturen worden driftig en heftig, indien zij tegenstand onder vinden; krachtige nooitWanneer zwakke karakters. nog zwakkere ontmoeten tonen zij zich bijzonder gebiedendDoor God te laten oordelen, oordelen zij zelf; door God te verheerlijken, verheerlijken zij zichzelf; door de deugden verplicht te stellen waartoe zij toevallig in staat zijn - sterker nog, die zij nodig hebben om zich staande te houden - eigenen zij zich de grootste schijn toe van een worsteling om de deugd, een strijd voor de heerschappij der deugd