Zo een grammaticus die volhoudt dat 'een groep vrouwen' enkelvoud is, moet je er eens midden tussen in zetten


zo-een-grammaticus-die-volhoudt-dat-'een-groep-vrouwen'-enkelvoud-is-moet-er-eens-midden-tussen-in-zetten
kadé bruinzoeengrammaticusdievolhoudtdat'eengroepvrouwen'enkelvoudismoetereensmiddentusseninzettenzo eeneen grammaticusgrammaticus diedie volhoudtvolhoudt datdat 'eeneen groepgroep vrouwenvrouwen' enkelvoudenkelvoud ismoet jeje erer eenseens middenmidden tussentussen inin zettenzo een grammaticuseen grammaticus diegrammaticus die volhoudtdie volhoudt datvolhoudt dat 'eendat 'een groepeen groep vrouwengroep vrouwen' enkelvoudvrouwen' enkelvoud ismoet je erje er eenser eens middeneens midden tussenmidden tussen intussen in zettenzo een grammaticus dieeen grammaticus die volhoudtgrammaticus die volhoudt datdie volhoudt dat 'eenvolhoudt dat 'een groepdat 'een groep vrouweneen groep vrouwen' enkelvoudgroep vrouwen' enkelvoud ismoet je er eensje er eens middener eens midden tusseneens midden tussen inmidden tussen in zettenzo een grammaticus die volhoudteen grammaticus die volhoudt datgrammaticus die volhoudt dat 'eendie volhoudt dat 'een groepvolhoudt dat 'een groep vrouwendat 'een groep vrouwen' enkelvoudeen groep vrouwen' enkelvoud ismoet je er eens middenje er eens midden tussener eens midden tussen ineens midden tussen in zetten

De meerderheid heeft nooit gelijk. Nooit, zeg ik je! Het is een van die maatschappelijke leugens waar je als vrije en intelligente man wel tegen moet rebelleren. Wie zijn de mensen die de grootste groep van de bevolking vormen -- de intelligenten of de dommen? Ik denk dat we het erover eens zijn dat het de dommen zijn, ongeacht waar op de wereld, het zijn de dommen die de overwelmende meerderheid vormenTussen woord en daad moet je wat zekeringen zetten anders springen alle stoppenHet moet toch voor ieder welingelicht mens duidelijk zijn wie de wedloop tussen de theologie en de empirische wetenschappen, die aanvankelijk nog onbeslist was, heeft gewonnen. Maar dat wensen theologen natuurlijk niet te zien. Dat is ook de reden dat ze vrijwel nooit kennis nemen van bijvoorbeeld de sterrenkunde, de evolutiebiologie, de neurowetenschap; ze zijn er niet eens in geïnteresséérdEr is niets dat zo onkennelijk van zichzelf vervreemdt als een mens die in een groep belandtMajoretten: groep meisjes dat ervoor moet zorgen dat het publiek niet te veel aandacht geeft aan de fanfareEr zal altijd een strijd zijn tussen de seksen, omdat mannen en vrouwen niet op hetzelfde uit zijn: mannen willen vrouwen en vrouwen willen mannen