Zij maken een woestenij en noemen dat vrede - Pot van Citaten

Zij maken een woestenij en noemen dat vrede


zij-maken-een-woestenij-noemen-dat-vrede
lord george byronzijmakeneenwoestenijnoemendatvredezij makenmaken eeneen woestenijwoestenij enen noemennoemen datdat vredezij maken eenmaken een woestenijeen woestenij enwoestenij en noemenen noemen datnoemen dat vredezij maken een woestenijmaken een woestenij eneen woestenij en noemenwoestenij en noemen daten noemen dat vredezij maken een woestenij enmaken een woestenij en noemeneen woestenij en noemen datwoestenij en noemen dat vrede

Zij overeten zich dagelijks driemaal - dat noemen zij een regelmatige levenswijze!De meeste mensen die zich kunstschilder noemen, zijn in feite kunsthandelaar, alleen maken zij hun schilderijen zelf.Wat men vrede pleegt te noemen, is een pauze tussen twee oorlogenVergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, wordt die veranderd in vrede. Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je vrede. Dat is het wonder van de overgaveWanneer een vrouw meent dat zij zo nodig voor het geluk van een man moet zorgen, is zij er na aan toe hem ongelukkig te makenWij maken zelf onze bestemming maar noemen het lot