Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid


wijsheid-kan-alleen-worden-gevonden-in-waarheid
johann wolfgang von goethewijsheidkanalleenwordengevondeninwaarheidwijsheid kankan alleenalleen wordenworden gevondengevonden inin waarheidwijsheid kan alleenkan alleen wordenalleen worden gevondenworden gevonden ingevonden in waarheidwijsheid kan alleen wordenkan alleen worden gevondenalleen worden gevonden inworden gevonden in waarheidwijsheid kan alleen worden gevondenkan alleen worden gevonden inalleen worden gevonden in waarheid

Het leven kan alleen terugziend worden begrepen, maar kan alleen voortdurend worden geleefdZolang iemand gelooft dat zijn ideaal en doel buiten hem liggen, boven de wolken, in het verleden of in de toekomst, zal hij buiten zichzelf gaan en voldoening zoeken waar het niet gevonden kan worden. Hij zal overal naar oplossingen en antwoorden zoeken behalve waar ze gevonden kunnen worden: in zichzelfAlleen wat nog nooit bestaan heeft, loont de moeite om gevonden te wordenEr worden vreugden gevonden die, evenals zekere planten, alleen tussen bouwvallen ontluikenAlleen de waarheid kan het onrecht tarten; de waarheid óf de liefdeWijsheid, rust en tevredenheid zijn alleen mogelijk door verwardheid, woede en hebzucht. Er kan alleen Verlichting bestaan als er illusie is