Wijk voor uw tegenstander; door te wijken zult ge als overwinnaar heengaan


wijk-voor-uw-tegenstander-door-te-wijken-zult-ge-als-overwinnaar-heengaan
ovidiuswijkvooruwtegenstanderdoortewijkenzultgealsoverwinnaarheengaanwijk vooruw tegenstanderte wijkenwijken zultzult gege alsals overwinnaaroverwinnaar heengaanwijk voor uwvoor uw tegenstanderdoor te wijkente wijken zultwijken zult gezult ge alsge als overwinnaarals overwinnaar heengaanwijk voor uw tegenstanderdoor te wijken zultte wijken zult gewijken zult ge alszult ge als overwinnaarge als overwinnaar heengaandoor te wijken zult gete wijken zult ge alswijken zult ge als overwinnaarzult ge als overwinnaar heengaan

De weg, je zult hem volgen. Het geluk, je zult het vergeten.  De kelk, je zult hem ledigen. De smart, je zult haar verbergen.  Het antwoord, je zult het leren. Het einde, je zult het dragenIk wijk voor niemandWijk voor uw meerdere, ontzie uw mindereWijk niet voor het ongeluk, maar ga er des te moediger tegen inGoede argumenten moeten voor betere wijkenOf hij overwonnen heeft door deugd of bedrog, de overwinnaar heet altijd lofwaardig