Wie vrijwillig in de menigte opgaat, pleegt zelfmoord in een beerput


wie-vrijwillig-in-de-menigte-opgaat-pleegt-zelfmoord-in-een-beerput
jan greshoffwievrijwilligindemenigteopgaatpleegtzelfmoordeenbeerputwie vrijwilligvrijwillig inin dede menigtemenigte opgaatpleegt zelfmoordzelfmoord inin eeneen beerputwie vrijwillig invrijwillig in dein de menigtede menigte opgaatpleegt zelfmoord inzelfmoord in eenin een beerputwie vrijwillig in devrijwillig in de menigtein de menigte opgaatpleegt zelfmoord in eenzelfmoord in een beerputwie vrijwillig in de menigtevrijwillig in de menigte opgaatpleegt zelfmoord in een beerput

Wanneer iemand zich realiseert dat zijn leven waardeloos is pleegt die ofwel zelfmoord of gaat reizenHet verschil tussen een land dat politiek gezond en één dat ongezond heet, is het verschil tussen een beerput met een behoorlijk deksel erop en een open beerput waarin geroerd wordtWie idealen vernietigt, pleegt moordWie na te denken pleegt, is zelden geestdriftigWie maar een boekje heeft gelezen, dat pleegt een neuswijs mens te wezenWie geen misdaad pleegt, is voor de gerechtigheid niet interessant