Wie het ernstigst tracht eerlijk te zijn, wordt het meest gewantrouwd


wie-het-ernstigst-tracht-eerlijk-te-zijn-wordt-het-meest-gewantrouwd
koos j. versteegwieheternstigsttrachteerlijktezijnwordtmeestgewantrouwdwie hethet ernstigsternstigst trachttracht eerlijkeerlijk tete zijnwordt hethet meestmeest gewantrouwdwie het ernstigsthet ernstigst trachternstigst tracht eerlijktracht eerlijk teeerlijk te zijnwordt het meesthet meest gewantrouwdwie het ernstigst trachthet ernstigst tracht eerlijkernstigst tracht eerlijk tetracht eerlijk te zijnwordt het meest gewantrouwdwie het ernstigst tracht eerlijkhet ernstigst tracht eerlijk teernstigst tracht eerlijk te zijn

Ik behandel goed wie goed is. Ik behandel ook goed wie niet goed is, want zo bereik je de goedheid.  Ik ben eerlijk tegen wie eerlijk is. Ik ben ook eerlijk tegen wie niet eerlijk is, want zo bereik je de eerlijkheidDe meest betekende mensen zijn diegene over wie de schandelijkste geruchten de ronde doen, want zij houden het meest de zwervende gedachten van hun vijanden bezigDe zelfkennis hoort ver genoeg te reiken om er rekening mee te houden, dat men zichzelf nooit volledig doorgronden kan. Ook wanneer men eerlijk het eigen wezen in kaart tracht te brengen, zal een dergelijke kaart witte vlekken vertonenWie is er zo eerlijk dat hij toegeeft een leugenaar te zijn?Wie twijfelt aan zijn eigen eerlijkheid, begint eerlijk te zijnWie niet gelukkig wil zijn, hoeft alleen maar eerlijk te zijn