Wees heer van uw wil en knecht van uw geweten


wees-heer-van-uw-wil-knecht-van-uw-geweten
marie von ebner-eschenbachweesheervanuwwilknechtgewetenwees heerheer vanvan uwuw wilwil enen knechtknecht vanvan uwuw gewetenwees heer vanheer van uwvan uw wiluw wil enwil en knechten knecht vanknecht van uwvan uw gewetenwees heer van uwheer van uw wilvan uw wil enuw wil en knechtwil en knecht vanen knecht van uwknecht van uw gewetenwees heer van uw wilheer van uw wil envan uw wil en knechtuw wil en knecht vanwil en knecht van uwen knecht van uw geweten

Wees meester van uw wil en dienaar van uw gewetenZo heer, zo knechtHier binnen alle broeders! Daar buiten heer en knechtZij wilden liever heer zijn in een schraal land dan knecht in de weelderigste vlakteWaar ik levends vond, vond ik wil tot macht; en zelfs in de wil des dienenden vond ik de wil De Heer Günst zond my de nummers van de Dageraad die verschenen zijn sedert mijn vertrek uit Amsterdam. Ik vang veel indrukken op, en dit was ook 't geval onder 't lezen van die nummers. Eén er van wil ik u meedelen. Ik had gisteren weer gehoord dat ik zo'n begaafde schrijver was