We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn - Pot van Citaten

We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn


we-zien-de-dingen-niet-zoals-ze-zijn-we-zien-de-dingen-zoals-wij-zijn
anais ninweziendedingennietzoalszezijnwewijzijnwe zienzien dede dingendingen nietniet zoalszoals zeze zijnwe zienzien dede dingendingen zoalszoals wijwij zijnwe zien dezien de dingende dingen nietdingen niet zoalsniet zoals zezoals ze zijnwe zien dezien de dingende dingen zoalsdingen zoals wijzoals wij zijnwe zien de dingenzien de dingen nietde dingen niet zoalsdingen niet zoals zeniet zoals ze zijnwe zien de dingenzien de dingen zoalsde dingen zoals wijdingen zoals wij zijnwe zien de dingen nietzien de dingen niet zoalsde dingen niet zoals zedingen niet zoals ze zijnwe zien de dingen zoalszien de dingen zoals wijde dingen zoals wij zijn

Nu word ik onzedelijk, nu ga ik de dingen laten zien zoals ze werkelijk zijn, niet zoals ze moesten zijnSommigen zien de dingen zoals ze zijn en willen weten waarom ze zo zijn. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom nietWat is een illusie? De dingen zien zoals men ze wenstJe ziet mensen en de dingen niet zoals zij zijn, maar zoals jij bentWij zouden er meer bij winnen door ons te laten zien zoals wij zijn, dan door te willen schijnen wat wij niet zijnWij zouden er meer bij winnen door ons te laten zien zoals wij zijn, dan door te willen schijnen wat wij niet zijn.