Wat voor de mensen toeval is, heeft bij God een bedoeling - Pot van Citaten

Wat voor de mensen toeval is, heeft bij God een bedoeling


wat-voor-de-mensen-toeval-is-heeft-bij-god-een-bedoeling
jacques bénigne bossuetwatvoordemensentoevalisheeftbijgodeenbedoelingwat voorde mensenmensen toevaltoeval isheeft bijbij godgod eeneen bedoelingwat voor devoor de mensende mensen toevalmensen toeval isheeft bij godbij god eengod een bedoelingwat voor de mensenvoor de mensen toevalde mensen toeval isheeft bij god eenbij god een bedoelingwat voor de mensen toevalvoor de mensen toeval isheeft bij god een bedoeling

Ik hààt carnaval. Het hele jaar door doen mensen al precies wat de bedoeling is, en met carnaval - waarvan het de bedoeling heet te zijn om juist niét te doen wat de bedoeling is - doen ze eigenlijk nóg eens precies wat de bedoeling isWat wij toeval noemen, is misschien de logica van GodToen de filosofen het er tenslotte over eens waren dat het leven een bedoeling had, gingen ze zich het hoofd breken over wat een bedoeling wasGewichtigdoenerij is wat ik bij ieder het meest kwalijk neem. De kwezels, bij voorbeeld, verbeelden zich, dat God hun dank moet weten voor hun zorgenAlleen dan is het voor een schrijver de moeite waard geschreven te hebben, als hij de zekerheid heeft hardop uit te spreken wat zijn publiek wel heeft geweten, maar altijd heeft verzwegen; wat het gedroomd heeft, maar bij het ontwaken verdrongenHet toeval is de God van hen die geen God hebben