Wat is een oude man anders dan een stem en een schaduw?


wat-is-een-oude-man-anders-dan-een-stem-een-schaduw
euripideswatiseenoudemanandersdanstemschaduwwat isis eeneen oudeoude mananders dandan eeneen stemstem enen eeneen schaduwwat is eenis een oudeeen oude manoude man andersman anders dananders dan eendan een stemeen stem enstem en eenen een schaduwwat is een oudeis een oude maneen oude man andersoude man anders danman anders dan eenanders dan een stemdan een stem eneen stem en eenstem en een schaduwwat is een oude manis een oude man anderseen oude man anders danoude man anders dan eenman anders dan een stemanders dan een stem endan een stem en eeneen stem en een schaduw

Ik ben de stem die geen stem geeft aan wat al reeds stem heeft maar die op de een pijnlijk zwijgen het wonderbeeld van een woord legtEen meisje van 15 heeft meer geheimen dan een oude man. En een vrouw van 3O is doorzichtiger dan een staatsmanSoms lig ik 's nachts wakker en vraag 'Wat heb ik verkeerd gedaan'. Een stem antwoord dan, 'Dit gaat langer duren dan één nacht'De revolutie, die de gelijkheid moest vestigen, heeft tot nog toe niets anders gedaan dan een troep oude schelmen vervangen door een menigte nieuweEen acteur is wat minder dan een man, terwijl een actrice altijd wat meer is dan een vrouw.Voor velen is het godsbegrip niets anders dan een verlenging van het oude Sinterklaasgeloof