Wanneer een groot man maken kon dat we hem begrepen zouden we hem ophangen


wanneer-een-groot-man-maken-kon-dat-we-hem-begrepen-zouden-we-hem-ophangen
george bernard shawwanneereengrootmanmakenkondatwehembegrepenzoudenophangenwanneer eeneen grootgroot manman makenmaken konkon datdat wewe hemhem begrepenbegrepen zoudenzouden wewe hemhem ophangenwanneer een grooteen groot mangroot man makenman maken konmaken kon datkon dat wedat we hemwe hem begrepenhem begrepen zoudenbegrepen zouden wezouden we hemwe hem ophangenwanneer een groot maneen groot man makengroot man maken konman maken kon datmaken kon dat wekon dat we hemdat we hem begrepenwe hem begrepen zoudenhem begrepen zouden webegrepen zouden we hemzouden we hem ophangenwanneer een groot man makeneen groot man maken kongroot man maken kon datman maken kon dat wemaken kon dat we hemkon dat we hem begrependat we hem begrepen zoudenwe hem begrepen zouden wehem begrepen zouden we hembegrepen zouden we hem ophangen

De meeste vrouwen zetten er alles op, een man te veranderen; en wanneer ze hem veranderd hebben, moeten ze hem niet meerAls een leeuw kon spreken, zouden wij hem niet kunnen verstaanToen hij zei dat wij een dwaas van hem trachtten te maken, kon ik slechts mompelen dat de Schepper ons al voor geweest wasToen hij zei dat wij een dwaas van hem probeerden te maken, kon ik slechts mompelen dat de Schepper ons al voor geweest wasIk heb nog nooit een man ontmoet die zo onwetend was dat ik niets meer van hem kon lerenWanneer een vrouw meent dat zij zo nodig voor het geluk van een man moet zorgen, is zij er na aan toe hem ongelukkig te maken