Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust - Pot van Citaten

Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust


vrij-zijn-van-wensen-leidt-tot-innerlijke-rust
lao-tsevrijzijnvanwensenleidttotinnerlijkerustvrij zijnzijn vanvan wensenwensen leidtleidt tottot innerlijkeinnerlijke rustvrij zijn vanzijn van wensenvan wensen leidtwensen leidt totleidt tot innerlijketot innerlijke rustvrij zijn van wensenzijn van wensen leidtvan wensen leidt totwensen leidt tot innerlijkeleidt tot innerlijke rustvrij zijn van wensen leidtzijn van wensen leidt totvan wensen leidt tot innerlijkewensen leidt tot innerlijke rust

De mens moet tot innerlijke rust worden opgevoedBidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor je naasten; en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!Aangezien de denkwijzen van mensen verschillen, zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, want wat de een leidt tot gebed kan de ander tot spotternij leiden, concludeer ik, dat iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging te kiezen, en dat geloof alleen zou moeten worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengtOm innerlijke rust te vinden, moet je afmaken waaraan je begonnen bentOrde leidt tot alle deugden! Maar wat leidt tot orde?Een gedisciplineerd denkvermogen leidt tot geluk, en een ongedisciplineerd denkvermogen leidt tot lijden