Vrees begeleidt het leven gedurig. Alleen de ziel kan haar opheffen. De hartstocht kan haar slechts verdoven - Pot van Citaten

Vrees begeleidt het leven gedurig. Alleen de ziel kan haar opheffen. De hartstocht kan haar slechts verdoven


vrees-begeleidt-het-leven-gedurig-alleen-de-ziel-kan-haar-opheffen-de-hartstocht-kan-haar-slechts-verdoven
dirk costervreesbegeleidthetlevengedurigalleendezielkanhaaropheffendehartstochtslechtsverdovenvrees begeleidtbegeleidt hethet levenleven gedurigalleen dede zielziel kankan haarhaar opheffende hartstochthartstocht kankan haarhaar slechtsslechts verdovenvrees begeleidt hetbegeleidt het levenhet leven gedurigalleen de zielde ziel kanziel kan haarkan haar opheffende hartstocht kanhartstocht kan haarkan haar slechtshaar slechts verdovenvrees begeleidt het levenbegeleidt het leven gedurigalleen de ziel kande ziel kan haarziel kan haar opheffende hartstocht kan haarhartstocht kan haar slechtskan haar slechts verdovenvrees begeleidt het leven gedurigalleen de ziel kan haarde ziel kan haar opheffende hartstocht kan haar slechtshartstocht kan haar slechts verdoven

Zij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daadGeen daad ter wereld kan als zonde of deugd worden bestempeld; het is haar verhouding tot een bepaalde ziel, die haar tot zonde of deugd maaktDe mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteen streven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppenIedereen kan geschiedenis maken; alleen een groot man kan haar schrijvenSlechts die mens is tot de hoogste graad van vriendschap in staat die ook zonder haar kan levenEen jaloerse vrouw gelooft alles wat haar hartstocht haar ingeeft