Voorbeelden zijn er om niet na te volgen


voorbeelden-zijn-er-om-niet-na-te-volgen
cees buddinghvoorbeeldenzijneromnietnatevolgenvoorbeelden zijnzijn erer omom nietniet nana tete volgenvoorbeelden zijn erzijn er omer om nietom niet naniet na tena te volgenvoorbeelden zijn er omzijn er om nieter om niet naom niet na teniet na te volgenvoorbeelden zijn er om nietzijn er om niet naer om niet na teom niet na te volgen

Ik weet eigenlijk niet goed wat eerlijkheid is. De voorbeelden die ik ervan gezien heb, vond ik nogal saaiMenig schrijver dankt zoveel aan zijn voorbeelden, dat hij nimmer van hen spreektZijn en niet-zijn brengen elkaar voort. Lang en kort vullen elkaar aan. Hoog en laag passen bij elkaar. Voor en achter volgen na elkaar. Daarom handelt de wijze niet, maar leeft hij volgens de leer die niet in woorden is uit te drukkenMen moet de vooroordelen van zijn tijd goed kennen, om er geen aanstoot aan te geven en ze niet te zeer te volgenRegels en voorbeelden vernietigen talent en kunstDegene die de aandacht niet richt op wat zich afspeelt in de ziel van een ander, is niet ongelukkig; maar zij die de roerselen in hun eigen ziel niet nauwlettend volgen, moeten wel ongelukkig zijn