Volmaaktheid vergeeft en begrensdheid oordeelt


volmaaktheid-vergeeft-begrensdheid-oordeelt
inayat khanvolmaaktheidvergeeftbegrensdheidoordeeltvolmaaktheid vergeeftvergeeft enen begrensdheidbegrensdheid oordeeltvolmaaktheid vergeeft envergeeft en begrensdheiden begrensdheid oordeeltvolmaaktheid vergeeft en begrensdheidvergeeft en begrensdheid oordeeltvolmaaktheid vergeeft en begrensdheid oordeelt

De volmaaktheid bestaat uit kleinigheden; maar de volmaaktheid is geen kleinigheidMen vergeeft u noch uw talent, noch uw voorspoed, noch uw vreugde, noch uw huwelijk, noch uw vermogen, ternauwernood uw ongeluk; alleen uw dood vergeeft men u, en zelfs die nog niet altijdOnze ondervinding van de begrensdheid onzer rede maakt ons toegankelijk voor vooroordelenDrie soorten lezers zijn er; een eerste, die zonder oordelen geniet, een derde die zonder genieten oordeelt, en een middelste, die genietend oordeelt en oordelend geniet. Deze schept eigenlijk het kunstwerk opnieuwVolmaaktheid is de maat des hemels; volmaaktheid willen de maat des mensenWanneer een vrouw van een man houdt, vergeeft ze hem alles, zelfs zijn misslagen, houdt ze niet van hem dan vergeeft ze ook niets, zelfs niet zijn deugden