Velen vergeten bij hun opvoeding voor de hemel die voor de aarde - Pot van Citaten

Velen vergeten bij hun opvoeding voor de hemel die voor de aarde


velen-vergeten-bij-hun-opvoeding-voor-de-hemel-die-voor-de-aarde
g. c. lichtenbergvelenvergetenbijhunopvoedingvoordehemeldieaardevelen vergetenvergeten bijbij hunhun opvoedingopvoeding voorde hemelhemel diedie voorde aardevelen vergeten bijvergeten bij hunbij hun opvoedinghun opvoeding vooropvoeding voor devoor de hemelde hemel diehemel die voordie voor devoor de aardevelen vergeten bij hunvergeten bij hun opvoedingbij hun opvoeding voorhun opvoeding voor deopvoeding voor de hemelvoor de hemel diede hemel die voorhemel die voor dedie voor de aardevelen vergeten bij hun opvoedingvergeten bij hun opvoeding voorbij hun opvoeding voor dehun opvoeding voor de hemelopvoeding voor de hemel dievoor de hemel die voorde hemel die voor dehemel die voor de aarde

Een van de dingen die mensen niet geleerd wordt is op te komen voor hun eigen spontane gevoelens indien die tegen hun opvoeding indruisenDe hemel heeft de aarde voor ons bedorvenHet dichteroog, in schone verrukking rondwarend, blikt op ten hemel van de aarde, uit de hemel op de aardeDe aarde is klein voor wie uit de hemel neerzietVoor zover er op aarde een hemel kan zijn, is die te vinden in een gelukkig huwelijkVelen vertellen gaarne van de berg der opoffering, die zij voor u zouden willen beklimmen, maar vergeten de trap op te gaan en de kleinigheid te halen, die gij juist nodig hebt