Velen verbittert niets zozeer als dat men uit hun beweringen de juiste gevolgtrekkingen afleidt


velen-verbittert-niets-zozeer-als-dat-men-uit-hun-beweringen-de-juiste-gevolgtrekkingen-afleidt
otto weissvelenverbittertnietszozeeralsdatmenuithunbeweringendejuistegevolgtrekkingenafleidtvelen verbittertverbittert nietsniets zozeerzozeer alsals datdat menmen uituit hunhun beweringenbeweringen dede juistejuiste gevolgtrekkingengevolgtrekkingen afleidtvelen verbittert nietsverbittert niets zozeerniets zozeer alszozeer als datals dat mendat men uitmen uit hunuit hun beweringenhun beweringen debeweringen de juistede juiste gevolgtrekkingenjuiste gevolgtrekkingen afleidtvelen verbittert niets zozeerverbittert niets zozeer alsniets zozeer als datzozeer als dat menals dat men uitdat men uit hunmen uit hun beweringenuit hun beweringen dehun beweringen de juistebeweringen de juiste gevolgtrekkingende juiste gevolgtrekkingen afleidtvelen verbittert niets zozeer alsverbittert niets zozeer als datniets zozeer als dat menzozeer als dat men uitals dat men uit hundat men uit hun beweringenmen uit hun beweringen deuit hun beweringen de juistehun beweringen de juiste gevolgtrekkingenbeweringen de juiste gevolgtrekkingen afleidt

Dwaasheid betekent: valse gevolgtrekkingen maken uit juiste premissen, en onderscheidt zich daardoor van krankzinnigheid, die juiste gevolgtrekkingen maakt uit valse premissenAls uit wetenschappelijke analyse zou blijken dat bepaalde beweringen in het boeddhisme onjuist zijn, dan moeten we die wetenschappelijke bevindingen accepteren en die beweringen loslatenUit niets blijkt zozeer een degelijk oordeel, als uit het vermogen, tussen grote kwaden te kiezenMen geeft op velen af, die hun huishoudster tot hun vrouw maken, maar van degenen die hun vrouw tot hun huishoudster maken zegt men nietsHet is makkelijk genoeg om kwaad te worden. Maar kwaad zijn op de juiste persoon, in de juiste mate, op de juiste tijd, om de juiste reden en op de juiste manier, dat is niet gemakkelijkHet kwalijke aan het huwelijk is niet zozeer dat men getrouwd is, als wel dat men het dag in, dag uit is