Uit het verlangen naar het overbodige is de kunst ontstaan


uit-het-verlangen-naar-het-overbodige-is-de-kunst-ontstaan
marie von ebner-eschenbachuithetverlangennaaroverbodigeisdekunstontstaanuit hethet verlangenverlangen naarnaar hethet overbodigeoverbodige isis dede kunstkunst ontstaanuit het verlangenhet verlangen naarverlangen naar hetnaar het overbodigehet overbodige isoverbodige is deis de kunstde kunst ontstaanuit het verlangen naarhet verlangen naar hetverlangen naar het overbodigenaar het overbodige ishet overbodige is deoverbodige is de kunstis de kunst ontstaanuit het verlangen naar hethet verlangen naar het overbodigeverlangen naar het overbodige isnaar het overbodige is dehet overbodige is de kunstoverbodige is de kunst ontstaan

Sommigen verlangen van de kunst, dat zij in hen het gevoel van hun bestaan verscherpt; anderen verlangen er naar, het hen te doen vergetenBeeldhouwkunst: de kunst om het overbodige materiaal te verwijderen.Het denken is de kweker van tweeslachtigheid in al onze verhoudingen; er is geweld in ons en dat geeft genoegen, maar er is ook het verlangen naar vrede, het verlangen vriendelijk en zachtmoedig te zijnLiefde openbaart zich niet door een verlangen om te vrijen (dat verlangen geldt een ontelbare hoeveelheid vrouwen), maar door een verlangen naar een gedeelde slaap (dit verlangen geldt één enkele vrouw)Daar de mens het noodzakelijke niet kan volbrengen, streeft hij naar het overbodigeIn het heet verlangen naar vereniging van twee minnenden uit zich de levensbegeerte van de nog ongeborene