Tegenover stoutmoedigen kan men zich op zijn stoutmoedigheid niet verlaten - Pot van Citaten

Tegenover stoutmoedigen kan men zich op zijn stoutmoedigheid niet verlaten


tegenover-stoutmoedigen-kan-men-zich-op-zijn-stoutmoedigheid-niet-verlaten
ovidiustegenoverstoutmoedigenkanmenzichopzijnstoutmoedigheidnietverlatentegenover stoutmoedigenstoutmoedigen kankan menmen zichzich opop zijnzijn stoutmoedigheidstoutmoedigheid nietniet verlatentegenover stoutmoedigen kanstoutmoedigen kan menkan men zichmen zich opzich op zijnop zijn stoutmoedigheidzijn stoutmoedigheid nietstoutmoedigheid niet verlatentegenover stoutmoedigen kan menstoutmoedigen kan men zichkan men zich opmen zich op zijnzich op zijn stoutmoedigheidop zijn stoutmoedigheid nietzijn stoutmoedigheid niet verlatentegenover stoutmoedigen kan men zichstoutmoedigen kan men zich opkan men zich op zijnmen zich op zijn stoutmoedigheidzich op zijn stoutmoedigheid nietop zijn stoutmoedigheid niet verlaten

Alleen hij, die volkomen waar is tegenover zich zelf kan waar zijn tegenover anderenOm de wereld te kennen, behoeft men zijn huis niet te verlaten; men behoeft niet uit het raam te kijken om de wegen van de hemel te zien. Hoe verder u zich verwijdert, des te minder kennis u opdoetOm rechtvaardig te zijn tegenover anderen, moet men eerlijk zijn tegenover zichzelfMenigeen kan het u niet vergeven dat hij zich tegenover u heeft misdragenVan alle politieke ondernemingen is het wellicht de moeilijkste, een lijn te verlaten, volgens welke men zich tot dusver bewogen heeft, successen te niet te doen, die men zelf heeft bewerktHet voordeel van vrijgezel is, dat wanneer men zich tegenover een mooie vrouw bevindt, men niet vol spijt hoeft te bedenken dat men thuis al een lelijke heeft