Sommige mensen zijn zo lichtgeraakt, dat ze zich tekort gedaan voelen als een epidemie hen overslaat


sommige-mensen-zijn-zo-lichtgeraakt-dat-ze-zich-tekort-gedaan-voelen-als-een-epidemie-hen-overslaat
elbert hubbardsommigemensenzijnzolichtgeraaktdatzezichtekortgedaanvoelenalseenepidemiehenoverslaatsommige mensenmensen zijnzijn zozo lichtgeraaktdat zeze zichzich tekorttekort gedaangedaan voelenvoelen alsals eeneen epidemieepidemie henhen overslaatsommige mensen zijnmensen zijn zozijn zo lichtgeraaktdat ze zichze zich tekortzich tekort gedaantekort gedaan voelengedaan voelen alsvoelen als eenals een epidemieeen epidemie henepidemie hen overslaatsommige mensen zijn zomensen zijn zo lichtgeraaktdat ze zich tekortze zich tekort gedaanzich tekort gedaan voelentekort gedaan voelen alsgedaan voelen als eenvoelen als een epidemieals een epidemie heneen epidemie hen overslaatsommige mensen zijn zo lichtgeraaktdat ze zich tekort gedaanze zich tekort gedaan voelenzich tekort gedaan voelen alstekort gedaan voelen als eengedaan voelen als een epidemievoelen als een epidemie henals een epidemie hen overslaat

Sommige mensen zijn zo lichtgeraakt, dat ze zich te kort gedaan voelen als een epidemie hen over het hoofd ziet.Sommige mensen durven niet volledig te voelen: het hele leven moet een lange zelfonderdrukking zijnWij houden van bepaalde mensen, niet om het goede dat zij ons gedaan hebben, maar om het goede dat wij hen gedaan hebbenDe mensen die zich het meest bemoeien in de conversatie zijn zij die een tekort aan woordenschat hebbenTranen zijn een droeve wijze om zich te,voelen leven, en zich te voelen leven is altijd nog gelukDe politiek is de kunst zich van de mensen te bedienen door hen te doen geloven dat men hen dient