Slechtheid gaat vaker gepaard met domheid dan met geest


slechtheid-gaat-vaker-gepaard-met-domheid-dan-met-geest
denis diderotslechtheidgaatvakergepaardmetdomheiddangeestslechtheid gaatgaat vakervaker gepaardgepaard metmet domheiddomheid dandan metmet geestslechtheid gaat vakergaat vaker gepaardvaker gepaard metgepaard met domheidmet domheid dandomheid dan metdan met geestslechtheid gaat vaker gepaardgaat vaker gepaard metvaker gepaard met domheidgepaard met domheid danmet domheid dan metdomheid dan met geestslechtheid gaat vaker gepaard metgaat vaker gepaard met domheidvaker gepaard met domheid dangepaard met domheid dan metmet domheid dan met geest

Trots, met kracht gepaard, veredelt; met zwakheid gepaard, verlaagt hijZelden gaat schoonheid met wijsheid gepaardEnergie van handelen gaat zelden met spraakzaamheid gepaardOnmatige begeerte om te behagen gaat haast altijd gepaard met het gevoel, niet in de smaak te vallenIemand die de fundamenten van zijn macht niet van te voren legt, zou dat met grote persoonlijke inzet ook achteraf nog kunnen doen, ook al gaat dit laatste gepaard met moeilijkheden voor de bouwmeester en gevaren voor het bouwwerkDomheid is meestal een zuster van slechtheid