Rust zonder geestelijke bezigheid is de dood - Pot van Citaten

Rust zonder geestelijke bezigheid is de dood


rust-zonder-geestelijke-bezigheid-is-de-dood
senecarustzondergeestelijkebezigheidisdedoodrust zonderzonder geestelijkegeestelijke bezigheidbezigheid isis dede doodrust zonder geestelijkezonder geestelijke bezigheidgeestelijke bezigheid isbezigheid is deis de doodrust zonder geestelijke bezigheidzonder geestelijke bezigheid isgeestelijke bezigheid is debezigheid is de doodrust zonder geestelijke bezigheid iszonder geestelijke bezigheid is degeestelijke bezigheid is de dood

Afwezigheid van bezigheid is geen rust, een volstrekt leeg gemoed is een uitgeput gemoedA verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: 'Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?'Onze natuur ligt in de beweging; volmaakte rust is de doodHet Christendom leert: hebt uw vijanden lief, maar zweept ondertussen op tot haat tegen andersdenkenden.  Ik zeg: haat uw vijanden en laat andersdenkenden, zonder ze lief te hebben, met rust zolang ze U en mij met rust latenDe nijd knaagt aan de levenden; na hun dood komt hij tot rustAls men de lichamelijke genoegens de duur der geestelijke kon geven, zouden zij geen geestelijke genoegens hebben