Rust, de hel voor ongedurige harten


rust-de-hel-voor-ongedurige-harten
lord george byronrustdehelvoorongedurigehartende helhel voorongedurige hartende hel voorhel voor ongedurigevoor ongedurige hartende hel voor ongedurigehel voor ongedurige hartende hel voor ongedurige harten

Haal je een Engelse voetbalsupporter en een werkloze jongere op een camping, allebei straalbezopen, voor de geest en je weet hoe de hel er uitziet. De eerste gesubsidieerde openlucht-hel ter wereldTedere harten zijn grote hartenSlechts in kleine harten zaait het onrecht, de grievende belediging, een zaad van wraak; in kleine harten slechts is vergelding, omdat er gelijkheid isVooral gemakkelijkheid en zachtzinnigheid in de omgang nemen de harten voor ons inHoe dierbaar is het vaderland voor alle edele hartenGij verloochent het goddelijkste, als de wenken des harten voor u niets beduiden