Ons leven wordt verspild aan bijzaken


ons-leven-wordt-verspild-aan-bijzaken
henry david thoreauonslevenwordtverspildaanbijzakenons levenleven wordtwordt verspildverspild aanaan bijzakenons leven wordtleven wordt verspildwordt verspild aanverspild aan bijzakenons leven wordt verspildleven wordt verspild aanwordt verspild aan bijzakenons leven wordt verspild aanleven wordt verspild aan bijzaken

De jeugd wordt verspild aan de jongerenDe gedachte aan de dood bedreigt ons, want zij doet ons vergeten te levenWij slijten ons leven met wachten en ieder van ons gaat aan zijn taak ten onderAlles wordt aan ons terugbetaald, zij het ook niet door degenen, aan wie wij geleend hebbenOns leven is zwaarder als dat van onze voorvaderen omdat wij ons zoveel zaken moeten aanschaffen om ons leven lichter te makenHet leven dat de natuur ons schenkt is kort, maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig