Nauwelijks meent men eindelijk geleerd te hebben te leven, of men moet beginnen te leren sterven


nauwelijks-meent-men-eindelijk-geleerd-te-hebben-te-leven-of-men-moet-beginnen-te-leren-sterven
daniel sternnauwelijksmeentmeneindelijkgeleerdtehebbenlevenofmoetbeginnenlerenstervennauwelijks meentmeent menmen eindelijkeindelijk geleerdgeleerd tete hebbenhebben tete levenmen moetmoet beginnenbeginnen tete lerenleren stervennauwelijks meent menmeent men eindelijkmen eindelijk geleerdeindelijk geleerd tegeleerd te hebbente hebben tehebben te levenmen moet beginnenmoet beginnen tebeginnen te lerente leren stervennauwelijks meent men eindelijkmeent men eindelijk geleerdmen eindelijk geleerd teeindelijk geleerd te hebbengeleerd te hebben tete hebben te levenmen moet beginnen temoet beginnen te lerenbeginnen te leren stervennauwelijks meent men eindelijk geleerdmeent men eindelijk geleerd temen eindelijk geleerd te hebbeneindelijk geleerd te hebben tegeleerd te hebben te levenmen moet beginnen te lerenmoet beginnen te leren sterven

Men moet leren met zijn smart te leven, haar door het leven heen te dragen. Zo eert men de doden schoon en duurzaamOm grote dingen te volbrengen, moet men leven alsof men nooit behoefde te stervenMen moet lachen voordat men gelukkig is, uit vrees te sterven zonder ooit gelachen te hebbenMen hoeft niet te zeggen wat men meent, als men maar meent wat men zegtWanneer men niet durft te zeggen wat men meent, meent men tenslotte niet meer wat men zegtIn het leven en in de kunst moet men elke dag opnieuw beginnen