Kwaliteit is geen daad , het is een gewoonte


kwaliteit-is-geen-daad-het-is-een-gewoonte
aristoteleskwaliteitisgeendaadheteengewoontekwaliteit isis geengeen daaddaadhethet isis eeneen gewoontekwaliteit is geenis geen daadgeen daadhet ishet is eenis een gewoontekwaliteit is geen daadis geen daadhet is eenhet is een gewoontekwaliteit is geen daadhet is een gewoonte

Iedere moedige daad is je reden van bestaan manifesteren, ook al is de kwaliteit van de daad nog zo dubieusKwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een product bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk te maken is en veel geld kost, zoals veel producenten typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en hen waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteitEen goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen nietDe kwaliteit van een toneelstuk is de kwaliteit van haar ideeënMen moet de deugd beoefenen, zelfs al bezit men haar niet, dat wil zeggen door zijn wil en tegen zijn neigingen in. De gewoonte maakt, dat het ten slotte geen opoffering meer is; het wordt smaak, instinct, gewoonteDe eerlijkheid is geen daad en geen houding, maar een toestand, een staat van ongenade