Kwaadaardigheid en zelfzucht van slimme mensen noemen zich gaarne beginsel


kwaadaardigheid-zelfzucht-van-slimme-mensen-noemen-zich-gaarne-beginsel
salomon baer-oberdorfkwaadaardigheidzelfzuchtvanslimmemensennoemenzichgaarnebeginselkwaadaardigheid enen zelfzuchtzelfzucht vanvan slimmeslimme mensenmensen noemennoemen zichzich gaarnegaarne beginselkwaadaardigheid en zelfzuchten zelfzucht vanzelfzucht van slimmevan slimme mensenslimme mensen noemenmensen noemen zichnoemen zich gaarnezich gaarne beginselkwaadaardigheid en zelfzucht vanen zelfzucht van slimmezelfzucht van slimme mensenvan slimme mensen noemenslimme mensen noemen zichmensen noemen zich gaarnenoemen zich gaarne beginselkwaadaardigheid en zelfzucht van slimmeen zelfzucht van slimme mensenzelfzucht van slimme mensen noemenvan slimme mensen noemen zichslimme mensen noemen zich gaarnemensen noemen zich gaarne beginsel

Het is beter in de ruwe zelfzucht van de hartstocht te leven, dan in de voorzichtige zelfzucht van het verstandMet hoeveel zorg de zelfzucht zich ook blanket, zij verraadt zich toch altijdIeder beginsel bevat in zich de kiem van een profetieIk zou gaarne schenken en uitdelen, tot de wijzen onder de mensen zich weer eens verheugd hebben in hun dwaasheid, en de armen in hun rijkdomSlimme mensen hebben gewoonlijk een weinig gecompliceerd karakterEen goed beginsel, verkeerd begrepen, kan even verderfelijk zijn als een slecht beginsel