Kritiek is een vak, waarin mensen belangrijk en geducht worden ten koste van zeer weinig - Pot van Citaten

Kritiek is een vak, waarin mensen belangrijk en geducht worden ten koste van zeer weinig


kritiek-is-een-vak-waarin-mensen-belangrijk-geducht-worden-ten-koste-van-zeer-weinig
samuel johnsonkritiekiseenvakwaarinmensenbelangrijkgeduchtwordentenkostevanzeerweinigkritiek isis eeneen vakwaarin mensenmensen belangrijkbelangrijk enen geduchtgeducht wordenworden tenten kostekoste vanvan zeerzeer weinigkritiek is eenis een vakwaarin mensen belangrijkmensen belangrijk enbelangrijk en geduchten geducht wordengeducht worden tenworden ten kosteten koste vankoste van zeervan zeer weinigkritiek is een vakwaarin mensen belangrijk enmensen belangrijk en geduchtbelangrijk en geducht wordenen geducht worden tengeducht worden ten kosteworden ten koste vanten koste van zeerkoste van zeer weinigwaarin mensen belangrijk en geduchtmensen belangrijk en geducht wordenbelangrijk en geducht worden tenen geducht worden ten kostegeducht worden ten koste vanworden ten koste van zeerten koste van zeer weinig

Je uitleven gaat altijd ten koste van een ander en in dit geval ten koste van de vrouwWees goed, zelfs ten koste van je zelfrespectEr zijn drie soorten kritiek: belangrijke, minder belangrijke en onbelangrijke. De twee laatste soorten bestaan niet: alle kritiek is belangrijkGeestkracht verwerft men zich slechts ten koste van inspanningenHet pleizier van kritiek te oefenen berooft ons van het genot, levendig getroffen te worden door zeer schone dingenJe moet jezelf kunnen relativeren; een grapje maken ten koste van jezelf is de grootste kunst