Kennis van de strekking en de kracht van de woorden is de eerste voorwaarde voor de kennis van mensen


kennis-van-de-strekking-de-kracht-van-de-woorden-is-de-eerste-voorwaarde-voor-de-kennis-van-mensen
confuciuskennisvandestrekkingkrachtwoordeniseerstevoorwaardevoorkennismensenkennis vanvan dede strekkingstrekking enen dede krachtkracht vanvan dede woordenwoorden isis dede eersteeerste voorwaardevoorwaarde voorde kenniskennis vanvan mensenkennis van devan de strekkingde strekking enstrekking en deen de krachtde kracht vankracht van devan de woordende woorden iswoorden is deis de eerstede eerste voorwaardeeerste voorwaarde voorvoorwaarde voor devoor de kennisde kennis vankennis van mensenkennis van de strekkingvan de strekking ende strekking en destrekking en de krachten de kracht vande kracht van dekracht van de woordenvan de woorden isde woorden is dewoorden is de eersteis de eerste voorwaardede eerste voorwaarde vooreerste voorwaarde voor devoorwaarde voor de kennisvoor de kennis vande kennis van mensenkennis van de strekking envan de strekking en dede strekking en de krachtstrekking en de kracht vanen de kracht van dede kracht van de woordenkracht van de woorden isvan de woorden is dede woorden is de eerstewoorden is de eerste voorwaardeis de eerste voorwaarde voorde eerste voorwaarde voor deeerste voorwaarde voor de kennisvoorwaarde voor de kennis vanvoor de kennis van mensen

De psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloedenMensenkennis is een artistieke kennis, en artistieke kennis is op geen enkel gebied mogelijk zonder liefde voor het voorwerp dier kennisVolledige kennis van iets veronderstelt ook de kennis van zijn oorzaakKennis is macht, althans als men een kennis is van de machtigenHet exclusieve teken van een grondige kennis is de kracht van het onderwijsIngewikkelde dingen te vereenvoudigen is in alle takken van kennis het eerste vereiste tot succes