Kalmte is erg voordelig; wie een ander zich laat ergeren, kan zich warmen aan zijn vuur


kalmte-is-erg-voordelig-wie-een-ander-zich-laat-ergeren-kan-zich-warmen-aan-zijn-vuur
george herbertkalmteisergvoordeligwieeenanderzichlaatergerenkanwarmenaanzijnvuurkalmte isis ergerg voordeligwie eenander zichzich laatlaat ergerenkan zichzich warmenwarmen aanaan zijnzijn vuurkalmte is ergis erg voordeligwie een andereen ander zichander zich laatzich laat ergerenkan zich warmenzich warmen aanwarmen aan zijnaan zijn vuurkalmte is erg voordeligwie een ander zicheen ander zich laatander zich laat ergerenkan zich warmen aanzich warmen aan zijnwarmen aan zijn vuurwie een ander zich laateen ander zich laat ergerenkan zich warmen aan zijnzich warmen aan zijn vuur

Aforismen? Vuur zonder gloed. Het valt te begrijpen dat niemand zich eraan wil warmenWie zich in woede vertoont, laat zich door een microscoop bekijkenHet karakter van een vriend moet men kennen, maar zich er absoluut niet aan ergerenHet komt er niet erg op aan met wie men trouwt, de volgende ochtend blijkt het toch een ander te zijnWie de wereld wil verwarmen moet een groot vuur in zich dragenWie het doel weet, voelt zich zeker, wie zich zeker voelt komt tot rust, wie tot rust komt kan vrede brengen, wie vrede heeft kan plannen maken, wie een levensplan heeft kan slagen