Je kan liefde veinzen, maar het is onmogelijk vriendschap te veinzen


je-kan-liefde-veinzen-maar-het-is-onmogelijk-vriendschap-te-veinzen
philippe soupaultkanliefdeveinzenmaarhetisonmogelijkvriendschapteveinzenje kankan liefdeliefde veinzenmaar hethet isis onmogelijkonmogelijk vriendschapvriendschap tete veinzenje kan liefdekan liefde veinzenmaar het ishet is onmogelijkis onmogelijk vriendschaponmogelijk vriendschap tevriendschap te veinzenje kan liefde veinzenmaar het is onmogelijkhet is onmogelijk vriendschapis onmogelijk vriendschap teonmogelijk vriendschap te veinzenmaar het is onmogelijk vriendschaphet is onmogelijk vriendschap teis onmogelijk vriendschap te veinzen

Het is gemakkelijker liefde te veinzen dan haatGeen vermomming is in staat lange tijd een liefde te verbergen, waar zij is, of haar te veinzen, waar zij niet isWie niet kan veinzen, kan niet regerenEen deugd veinzen is de tegengestelde ondeugd hebbenVrouwen zijn het gekst op onverschillige mannen. Je kunt dus niet genoeg veinzenZotheid te veinzen te zijner tijd, is de hoogste vorm van wijsheid