Inflatie is de enige vorm van belasting die opgelegd kan worden zonder wetgeving - Pot van Citaten

Inflatie is de enige vorm van belasting die opgelegd kan worden zonder wetgeving


inflatie-is-de-enige-vorm-van-belasting-die-opgelegd-kan-worden-zonder-wetgeving
milton friedmaninflatieisdeenigevormvanbelastingdieopgelegdkanwordenzonderwetgevinginflatie isis dede enigeenige vormvorm vanvan belastingbelasting diedie opgelegdopgelegd kankan wordenworden zonderzonder wetgevinginflatie is deis de enigede enige vormenige vorm vanvorm van belastingvan belasting diebelasting die opgelegddie opgelegd kanopgelegd kan wordenkan worden zonderworden zonder wetgevinginflatie is de enigeis de enige vormde enige vorm vanenige vorm van belastingvorm van belasting dievan belasting die opgelegdbelasting die opgelegd kandie opgelegd kan wordenopgelegd kan worden zonderkan worden zonder wetgevinginflatie is de enige vormis de enige vorm vande enige vorm van belastingenige vorm van belasting dievorm van belasting die opgelegdvan belasting die opgelegd kanbelasting die opgelegd kan wordendie opgelegd kan worden zonderopgelegd kan worden zonder wetgeving

Inflatie is de enige vorm van belastingheffing die zonder wetgeving kan worden opgelegdBijna iedere vorm van hedendaagse wetgeving beweegt zich in de richting van slavernijBoven de onmisbare moraal, zoals die is neergelegd in de wetgeving, bestaat er nog een hogere moraal, die leert persoonlijk belang op te offeren aan het algemeen belang. Met de eerste kan een maatschappij voortbestaan, maar alleen met de laatste kan zij groot te wordenMartelaarschap is de enige manier waarop een man zonder kwaliteiten beroemd kan wordenGenialiteit is een vorm van domheid. Het enige wat je ervoor moet doen is zonder na te denken grote keuzes makenEen kind is voor de belasting aftrekbaar want het kan beschouwd worden als een relatiegeschenk