Ikzelf doe niets. De Heilige Geest verwezenlijkt alles door mij - Pot van Citaten

Ikzelf doe niets. De Heilige Geest verwezenlijkt alles door mij


ikzelf-doe-niets-de-heilige-geest-verwezenlijkt-alles-door-mij
william blakeikzelfdoenietsdeheiligegeestverwezenlijktallesdoormijikzelf doedoe nietsde heiligeheilige geestgeest verwezenlijktverwezenlijkt allesalles doorikzelf doe nietsde heilige geestheilige geest verwezenlijktgeest verwezenlijkt allesverwezenlijkt alles dooralles door mijde heilige geest verwezenlijktheilige geest verwezenlijkt allesgeest verwezenlijkt alles doorverwezenlijkt alles door mijde heilige geest verwezenlijkt allesheilige geest verwezenlijkt alles doorgeest verwezenlijkt alles door mij

Als ik goed doe, voel ik mij goed. Wanneer ik slecht doe, voel ik mij slecht. Dat is mijn religie.De dingen worden voorafgegaan door de geest, beheerst door de geest, gevormd door de geest. Wanneer men uit een bedorven geest spreekt of handelt, volgt het lijden ons zoals het karrenwiel de poot van een trekos volgtZwaarmoedigheid is een zonde tegen de heilige geest in de mensOok de Heilige Geest zou vandaag diploma's moeten overleggenAlles kan mij gestolen worden, niets kan mij ontstolen wordenAlles is al een paar keer gedaan, maar niet door mij