Ik berouw niets in mijn leven, behalve dat wat ik niet heb gedaan


ik-berouw-niets-in-mijn-leven-behalve-dat-wat-ik-niet-heb-gedaan
coco chanelikberouwnietsinmijnlevenbehalvedatwatikniethebgedaanik berouwberouw nietsniets inin mijnmijn levenbehalve datdat watwat ikik nietniet hebheb gedaanik berouw nietsberouw niets inniets in mijnin mijn levenbehalve dat watdat wat ikwat ik nietik niet hebniet heb gedaanik berouw niets inberouw niets in mijnniets in mijn levenbehalve dat wat ikdat wat ik nietwat ik niet hebik niet heb gedaanik berouw niets in mijnberouw niets in mijn levenbehalve dat wat ik nietdat wat ik niet hebwat ik niet heb gedaan

Ik heb over niets berouw, zegt de overmoed; ik zal over niets berouw hebben, de onervarenheidWat eenzaamheid tot een kwelling maakt, is niet dat ik niemand heb om mijn last te delen, maar dit: ik heb alleen mijn eigen last te dragenIk weet niet wie - of wat - de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja, tegen iemand - of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeftIk heb geen spijt van mijn leven, omdat ik zo geleefd heb, dat ik niet achtte vergeefs geboren te zijnIk heb geen drankprobleem behalve als ik niets te zuipen hebWat indien alles maar illusie is en er eigenlijk niets echt bestaat. In dat geval heb ik teveel betaald aan mijn tapijt