Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen - Pot van Citaten

Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen


hoe-meer-men-liefheeft-te-actiever-wordt-men-denk-ik-want-liefde-die-alleen-maar-gevoel-is-zou-ik-geen-liefde-noemen-willen
vincent van goghhoemeermenliefheeftteactieverwordtmendenkikwantliefdediealleenmaargevoeliszouikgeennoemenwillenhoe meermeer menmen liefheeftdes tete actieveractiever wordtwordt mendenk ikwant liefdeliefde diedie alleenalleen maarmaar gevoelgevoel iszou ikik geengeen liefdeliefde noemennoemen willenhoe meer menmeer men liefheeftdes te actieverte actiever wordtactiever wordt menwant liefde dieliefde die alleendie alleen maaralleen maar gevoelmaar gevoel iszou ik geenik geen liefdegeen liefde noemenliefde noemen willenhoe meer men liefheeftdes te actiever wordtte actiever wordt menwant liefde die alleenliefde die alleen maardie alleen maar gevoelalleen maar gevoel iszou ik geen liefdeik geen liefde noemengeen liefde noemen willendes te actiever wordt menwant liefde die alleen maarliefde die alleen maar gevoeldie alleen maar gevoel iszou ik geen liefde noemenik geen liefde noemen willen

Het aantal maakt de spoeling dun. Hoe meer mensen men lief heeft, des te wateriger wordt de liefdeHoe meer woorden men in de liefde gebruikt, des te minder zegt menWat de liefde is vinden we alleen maar terug in het gedrag dat we liefde noemen, op een andere manier bestaat liefde nietHoe ouder men wordt, des te meer verwondert men zich, hoe veel  van zijn ervaringen men vroeger van buiten heeft geleerdHoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt.Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen.  Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?