Hij is niet arm die weinig heeft, maar die met veel begeren leeft


hij-is-niet-arm-die-weinig-heeft-maar-die-met-veel-begeren-leeft
jacob catshijisnietarmdieweinigheeftmaarmetveelbegerenleefthij isis nietniet armarm diedie weinigweinig heeftmaar diedie metmet veelveel begerenbegeren leefthij is nietis niet armniet arm diearm die weinigdie weinig heeftmaar die metdie met veelmet veel begerenveel begeren leefthij is niet armis niet arm dieniet arm die weinigarm die weinig heeftmaar die met veeldie met veel begerenmet veel begeren leefthij is niet arm dieis niet arm die weinigniet arm die weinig heeftmaar die met veel begerendie met veel begeren leeft

Arm is niet hij, die weinig bezit, maar hij die veel niet bezitNiet wie weinig heeft, maar wie veel verlangt is armNoem u niet arm, omdat uw dromen niet in vervulling zijn gegaan; werkelijk arm is slechts hij, die nooit gedroomd heeft.Rijkdom is ten slotte iets betrekkelijks, daar hij, die weinig heeft en nog minder behoeft, rijker is dan hij, die veel heeft en nog meer behoeftNiet arm is hij, die zijn dagelijks brood heeftWij zouden slechts weinig dingen met vurigheid begeren, als wij volmaakt kenden, hetgeen wij begeren