Het zelfde hart slaat in ieder menselijke borst - Pot van Citaten

Het zelfde hart slaat in ieder menselijke borst


het-zelfde-hart-slaat-in-ieder-menselijke-borst
matthew arnoldhetzelfdehartslaatiniedermenselijkeborsthet zelfdezelfde harthart slaatslaat inin iederieder menselijkemenselijke borsthet zelfde hartzelfde hart slaathart slaat inslaat in iederin ieder menselijkeieder menselijke borsthet zelfde hart slaatzelfde hart slaat inhart slaat in iederslaat in ieder menselijkein ieder menselijke borsthet zelfde hart slaat inzelfde hart slaat in iederhart slaat in ieder menselijkeslaat in ieder menselijke borst

Wat de politici moest ontmoedigen, is te zien, hoe steeds de zelfde fouten de zelfde gevolgen hebbenGrondstellingen, principes, kunnen zeer verschillend zijn en toch tot de zelfde besluiten voeren, daar ieder weet, dat het ware vaak uit het verkeerde volgtDe haat is een drukkende last; hij doet het hart diep in de borst wegzinken, en ligt als een grafsteen zwaar op alle vreugdenWat is het jammer dat het de longen zijn die men uit kan zetten, en niet het hart. U hebt het daar, in uw borst, voor uw hele leven en de goede wil verandert er weinig aanWanneer twee het zelfde doen, is het niet het zelfdeHet menselijke hart weigert te geloven in een universum zonder doel