Het zekerste teken van wijsheid is onverstoorbare vriendelijkheid


het-zekerste-teken-van-wijsheid-is-onverstoorbare-vriendelijkheid
michel eyquem de montaignehetzekerstetekenvanwijsheidisonverstoorbarevriendelijkheidhet zekerstezekerste tekenteken vanvan wijsheidwijsheid isis onverstoorbareonverstoorbare vriendelijkheidhet zekerste tekenzekerste teken vanteken van wijsheidvan wijsheid iswijsheid is onverstoorbareis onverstoorbare vriendelijkheidhet zekerste teken vanzekerste teken van wijsheidteken van wijsheid isvan wijsheid is onverstoorbarewijsheid is onverstoorbare vriendelijkheidhet zekerste teken van wijsheidzekerste teken van wijsheid isteken van wijsheid is onverstoorbarevan wijsheid is onverstoorbare vriendelijkheid

Het zekerste teken met grote eigenschappen geboren te zijn, is geen nijd te kennenDe haatdragendheid is zo langdurig en hardnekkig, dat het zekerste teken van het naderen van de dood bij een ziek mens bestaat uit zijn vergevensgezindheidBeginnen met de 'goude oude tijd' te loven is het zekerste teken dat men ertoe begint te behorenHet zekerste teken ener humoristische ziel is, dat zij in staat is, nu en dan ook zichzelf uit te lachenVriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,  vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid,  vriendelijkheid in geven schept liefdeHet duidelijkste teken en zichtbare blijk van ware wijsheid is een voortdurende en ongedwongen vreugde