Het zekerste middel om niet zeer ongelukkig te zijn, is niet te verlangen zeer gelukkig te zijn


het-zekerste-middel-om-niet-zeer-ongelukkig-te-zijn-is-niet-te-verlangen-zeer-gelukkig-te-zijn
a. schopenhauerhetzekerstemiddelomnietzeerongelukkigtezijnisverlangengelukkigzijnhet zekerstezekerste middelmiddel omom nietniet zeerzeer ongelukkigongelukkig tete zijnis nietniet tete verlangenverlangen zeerzeer gelukkiggelukkig tete zijnhet zekerste middelzekerste middel ommiddel om nietom niet zeerniet zeer ongelukkigzeer ongelukkig teongelukkig te zijnis niet teniet te verlangente verlangen zeerverlangen zeer gelukkigzeer gelukkig tegelukkig te zijnhet zekerste middel omzekerste middel om nietmiddel om niet zeerom niet zeer ongelukkigniet zeer ongelukkig tezeer ongelukkig te zijnis niet te verlangenniet te verlangen zeerte verlangen zeer gelukkigverlangen zeer gelukkig tezeer gelukkig te zijnhet zekerste middel om nietzekerste middel om niet zeermiddel om niet zeer ongelukkigom niet zeer ongelukkig teniet zeer ongelukkig te zijnis niet te verlangen zeerniet te verlangen zeer gelukkigte verlangen zeer gelukkig teverlangen zeer gelukkig te zijn

Het zekerste middel om niet erg ongelukkig te worden is niet te verlangen erg gelukkig te zijnHet is zeer onaangenaam om gesloten te schijnen en zeer gevaarlijk om het niet te zijnDe meest zekere manier om niet heel ongelukkig te worden is niet te verlangen heel gelukkig te worden, dus door in je aanspraken op genot, bezit, aanzien, eer enzovoort, bescheiden te zijnHet zekerste middel om ons kind ongelukkig te maken is het er aan te wennen, alles te krijgenHet enige gebrek, dat zeer goede boeken hebben, is dat zij meestal oorzaak zijn van zeer veel slechte of middelmatigeMen spreekt alleen hen niet tegen, die men zeer hoog of zeer laag acht