Het kwaad verontschuldigen wil zeggen het vermenigvuldigen


het-kwaad-verontschuldigen-wil-zeggen-het-vermenigvuldigen
gustave le bonhetkwaadverontschuldigenwilzeggenhetvermenigvuldigenhet kwaadkwaad verontschuldigenverontschuldigen wilwil zeggenzeggen hethet vermenigvuldigenhet kwaad verontschuldigenkwaad verontschuldigen wilverontschuldigen wil zeggenwil zeggen hetzeggen het vermenigvuldigenhet kwaad verontschuldigen wilkwaad verontschuldigen wil zeggenverontschuldigen wil zeggen hetwil zeggen het vermenigvuldigenhet kwaad verontschuldigen wil zeggenkwaad verontschuldigen wil zeggen hetverontschuldigen wil zeggen het vermenigvuldigen

Het kwaad voedt zich uitsluitend met het kwaad.  Wijze mensen vergelden daarom nooit kwaad met kwaad, maar altijd met goed en daardoor schakelen zij het kwaad uitTolerantie wil zeggen: de fouten van anderen vergoelijken. Tact wil zeggen: er geen notitie van nemenMet het kwaad, dat de lasteraar u van anderen vertelt, preludeert hij op het kwaad dat hij eens van u zal zeggenWil God kwaad voorkomen, maar kan hij niet? Dan is hij niet almachtig. Kan hij wel, maar wil hij niet? Dan is hij kwaadaardig. Kan hij wel en wil hij wel? Waar komt dan het kwaad vandaan? Kan hij niet en wil hij niet? Waarom noemt men hem dan God?Beschaving is het onbegrensd vermenigvuldigen van onnodige noodzakelijkheden.Men gelooft altijd, dat kennis kwaad doet en men wil dat ongedaan maken door de rede terug te dringen. Het kwaad der kennis kan alleen goed gemaakt worden door nog meer kennis te verwerven