Het grootste gebrek is: als een gebrek beschouwen wat geen gebrek is


het-grootste-gebrek-is-als-een-gebrek-beschouwen-wat-geen-gebrek-is
al-djahizhetgrootstegebrekisalseenbeschouwenwatgeenishet grootstegrootste gebrekgebrek isals eeneen gebrekgebrek beschouwenbeschouwen watwat geengeen gebrekgebrek ishet grootste gebrekgrootste gebrek isals een gebrekeen gebrek beschouwengebrek beschouwen watbeschouwen wat geenwat geen gebrekgeen gebrek ishet grootste gebrek isals een gebrek beschouweneen gebrek beschouwen watgebrek beschouwen wat geenbeschouwen wat geen gebrekwat geen gebrek isals een gebrek beschouwen wateen gebrek beschouwen wat geengebrek beschouwen wat geen gebrekbeschouwen wat geen gebrek is

Onbescheiden woorden laten geen verweer toe, want gebrek aan fatsoen is gebrek aan gevoelZijn weldaden in herinnering brengen is een gebrek aan tact, die van anderen vergeten een gebrek aan hartFantasie is een geschenk van de goden, maar gebrek aan fantasie ook. Zonder dit gebrek zou de mensheid de moed om voort te leven sedert lang verloren hebbenNiet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijkenTien mislukken door gebrek aan karakter tegen één die mislukt door gebrek aan verstandEen mens wordt verliefd op een gebrek. Het is het gebrek dat onroert, het zien van de wonde door het masker heen, dat week maakt