Goed schrijven komt voort uit gevoelens, die natuurlijk zijn zonder voor de hand te liggen - Pot van Citaten

Goed schrijven komt voort uit gevoelens, die natuurlijk zijn zonder voor de hand te liggen


goed-schrijven-komt-voort-uit-gevoelens-die-natuurlijk-zijn-zonder-voor-de-hand-te-liggen
david humegoedschrijvenkomtvoortuitgevoelensdienatuurlijkzijnzondervoordehandteliggengoed schrijvenschrijven komtkomt voortvoort uituit gevoelensdie natuurlijknatuurlijk zijnzijn zonderzonder voorde handte liggengoed schrijven komtschrijven komt voortkomt voort uitvoort uit gevoelensdie natuurlijk zijnnatuurlijk zijn zonderzijn zonder voorzonder voor devoor de handde hand tehand te liggengoed schrijven komt voortschrijven komt voort uitkomt voort uit gevoelensdie natuurlijk zijn zondernatuurlijk zijn zonder voorzijn zonder voor dezonder voor de handvoor de hand tede hand te liggengoed schrijven komt voort uitschrijven komt voort uit gevoelensdie natuurlijk zijn zonder voornatuurlijk zijn zonder voor dezijn zonder voor de handzonder voor de hand tevoor de hand te liggen

Schrijven is een manier van leven. En als je geluk hebt komt daar geld uit voortKracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen. Het komt voort uit een ontembare wilUit goede ouders komt een goed kind voortZorg komt voort uit vrees en vrees komt voort uit de wolken van onwetendheidDe zachtmoedigheid die men als deugd beschouwt, komt nu eens uit ijdelheid, dan weer uit luiheid, dikwijls uit vrees en meestal uit alle drie tegelijk voortAlle slechte poëzie spruit voort uit authentieke gevoelens