Genie is niets anders dan een grote vaardigheid om geduldig vol te houden


genie-is-niets-anders-dan-een-grote-vaardigheid-om-geduldig-vol-te-houden
georges-louis leclerc de buffongenieisnietsandersdaneengrotevaardigheidomgeduldigvoltehoudengenie isis nietsanders dandan eeneen grotegrote vaardigheidvaardigheid omom geduldiggeduldig volvol tete houdengenie is nietsis niets andersniets anders dananders dan eendan een groteeen grote vaardigheidgrote vaardigheid omvaardigheid om geduldigom geduldig volgeduldig vol tevol te houdengenie is niets andersis niets anders danniets anders dan eenanders dan een grotedan een grote vaardigheideen grote vaardigheid omgrote vaardigheid om geduldigvaardigheid om geduldig volom geduldig vol tegeduldig vol te houdengenie is niets anders danis niets anders dan eenniets anders dan een groteanders dan een grote vaardigheiddan een grote vaardigheid omeen grote vaardigheid om geduldiggrote vaardigheid om geduldig volvaardigheid om geduldig vol teom geduldig vol te houden

Een parlement is niets anders dan een grote vergadering van min of meer leeglopende mensenHoe vaak houden wij voor onverzoenlijkheid van mening, wat niets anders is dan verschil in temperamentVakantie houden is toch niets anders dan heel veel geld uitgeven om armoedig uit twee koffers te levenIk weet niet wat een mens conservatiever maakt - niets anders dan het heden kennen, of niets anders dan het verleden kennenHoe vaak, bij onszelven nog vaker dan bij anderen, houden wij voor kracht van karakter, wat ten slotte toch niets anders is dan zwakheid van gevoelHoe afschuwelijk zou een boekenkast er uitzien indien zij niets anders bevatte dan boeken, die volgens de Grote Kritiek, in geen enkele boekenkast mogen ontbreken?