Genetische manipulatie: Hoera! Het is een chromozoontje


genetische-manipulatie-hoera-het-is-een-chromozoontje
w. van thienengenetischemanipulatiehoerahetiseenchromozoontjegenetische manipulatiehet isis eeneen chromozoontjehet is eenis een chromozoontjehet is een chromozoontje

Het beginsel dat de menselijke natuur, in haar psychologische aspecten, niets meer is dan een produkt van de geschiedenis en bepaalde sociale betrekkingen verwijdert alle belemmeringen voor dwang en manipulatie door de machthebbersVluggertje: wip wip wip hoera !In een mensenleven is de tijd slechts een moment, het bestaan een continue stroming, het verstand een zwak nachtpitje, het lichaam een prooi voor de wormen, de ziel een onrustige maalstoom, het lot duister en de reputatie twijfelachtigHet boeiendst wat het theater kan tonen, is het ontstaan van een personage, het moment van het besluit, de vrije keuze waarin zich een moraal en een heel leven engageertHet onvermoeibare nastreven van een onbereikbare Volmaaktheid, ook al bestaat het slechts in het beuken op een oude piano, is het enige dat een betekenis geeft aan ons leven op deze nietige planeetHet radicale feminisme is niet eens een lachnummer meer: het is een karikatuur van een parodie op een klucht