Gelukkig te worden, dat is het rusteloze streven der mensheid. Maar daarbij vergeet menigeen, gelukkig te zijn - Pot van Citaten

Gelukkig te worden, dat is het rusteloze streven der mensheid. Maar daarbij vergeet menigeen, gelukkig te zijn


gelukkig-te-worden-dat-is-het-rusteloze-streven-der-mensheid-maar-daarbij-vergeet-menigeen-gelukkig-te-zijn
fliegende blättergelukkigtewordendatishetrustelozestrevendermensheidmaardaarbijvergeetmenigeengelukkigzijngelukkig tete wordendat isis hethet rustelozerusteloze strevenstreven derder mensheidmaar daarbijdaarbij vergeetvergeet menigeengelukkig tete zijngelukkig te wordendat is hetis het rustelozehet rusteloze strevenrusteloze streven derstreven der mensheidmaar daarbij vergeetdaarbij vergeet menigeengelukkig te zijndat is het rustelozeis het rusteloze strevenhet rusteloze streven derrusteloze streven der mensheidmaar daarbij vergeet menigeendat is het rusteloze strevenis het rusteloze streven derhet rusteloze streven der mensheid

Het is gods wil niet slechts dat we gelukkig zijn, maar dat we onszelf gelukkig makenWie de mensheid minacht, vergeet gewoonlijk zichzelf daarbij in te sluitenDe charme van gelukkig getrouwd zijn is dat er maar twee mensen over gaan en die lagen gelukkig daar samen in bedOm gelukkig te zijn, vergeetDe enige manier, om volkomen gelukkig te worden, bestaat misschien hierin, dat men zichzelf voortdurend inprent, dat niemand volkomen gelukkig isVergeet dit nooit: Er is maar weinig nodig om gelukkig te kunnen leven