Fouten zijn als strootjes aan de oppervlakte van de stroom; wie naar parels wil zoeken moet duiken - Pot van Citaten

Fouten zijn als strootjes aan de oppervlakte van de stroom; wie naar parels wil zoeken moet duiken


fouten-zijn-als-strootjes-aan-de-oppervlakte-van-de-stroom-wie-naar-parels-wil-zoeken-moet-duiken
john drydenfoutenzijnalsstrootjesaandeoppervlaktevanstroomwienaarparelswilzoekenmoetduikenfouten zijnzijn alsals strootjesstrootjes aanaan dede oppervlakteoppervlakte vanvan dede stroomwie naarnaar parelsparels wilwil zoekenzoeken moetmoet duikenfouten zijn alszijn als strootjesals strootjes aanstrootjes aan deaan de oppervlaktede oppervlakte vanoppervlakte van devan de stroomwie naar parelsnaar parels wilparels wil zoekenwil zoeken moetzoeken moet duikenfouten zijn als strootjeszijn als strootjes aanals strootjes aan destrootjes aan de oppervlakteaan de oppervlakte vande oppervlakte van deoppervlakte van de stroomwie naar parels wilnaar parels wil zoekenparels wil zoeken moetwil zoeken moet duikenfouten zijn als strootjes aanzijn als strootjes aan deals strootjes aan de oppervlaktestrootjes aan de oppervlakte vanaan de oppervlakte van dede oppervlakte van de stroomwie naar parels wil zoekennaar parels wil zoeken moetparels wil zoeken moet duiken

Er is geen geheim voor succes dus verspil je tijd niet aan het zoeken naar zo’n recept. Succes is het resultaat van perfectionisme, hard werken, leren van je fouten, loyaliteit naar de personen voor wie je werkt en doorzettingsvermogenAls ik van de ene bergstroom naar de andere ga, zie ik steeds dezelfde stroom. Maar als ik van rots naar rots klim, verandert dezelfde stroom bij elke stap die ik zetWie het dichten wil verstaan, Moet naar het land der dichtkunst gaan, Wie de dichter wil betrappen,  Moet naar 't land des dichters stappenIeder volk wil op het toneel alleen maar naar de gemiddelde doorsnee van zijn eigen oppervlakte kijkenBeroemd zijn is als een snoer parels ten geschenke krijgen. Het is plezierig, maar na een tijdje vraag je je enkel nog af - als je er tenminste uberhaupt nog aan denkt - of ze echt of vals zijnMen moet zijn fluweel aan de binnenkant dragen, dat wil zeggen zijn beminnelijkheid bij voorkeur tonen aan hen, met wie men in zijn huis samenleeft