Er zijn statige buigingen die iemand wegjagen als oen knuppel


er-zijn-statige-buigingen-die-iemand-wegjagen-als-oen-knuppel
christian nevell boveeerzijnstatigebuigingendieiemandwegjagenalsoenknuppeler zijnzijn statigestatige buigingenbuigingen diedie iemandwegjagen alsals oenoen knuppeler zijn statigezijn statige buigingenstatige buigingen diebuigingen die iemanddie iemand wegjageniemand wegjagen alswegjagen als oenals oen knuppeler zijn statige buigingenzijn statige buigingen diestatige buigingen die iemandbuigingen die iemand wegjagendie iemand wegjagen alsiemand wegjagen als oenwegjagen als oen knuppeler zijn statige buigingen diezijn statige buigingen die iemandstatige buigingen die iemand wegjagenbuigingen die iemand wegjagen alsdie iemand wegjagen als oeniemand wegjagen als oen knuppel

Critici zijn als douanebeambten, die arme duivels streng visiteren, doch grote heren met diepe buigingen doorlatenAls ik op de planken sta, dan bén ik het personage. Dat denk ik tenminste. Weten doe je dat nooit, want theater is vooral geen wetenschap. Ik geloof dat je alle mensen tegelijk bent. Als je uitgaat van het basisprincipe dat we allemaal dezelfden zijn, dan ben jij dezelfde als iemand anders en die iemand anders die je bent, is weer iemand anders die iemand anders is. Dat is, voor mij althans, een filosofisch niet te weerleggen vaststellingDe stijfste mensen maken de diepste buigingenEr zijn veel manieren om te doden. Men kan iemand een mes in zijn buik steken, iemand het brood uit de mond stoten, iemand die ziek is niet behandelen, iemand in een krot stoppen, iemand zich dood laten werken, oorlog voeren enzovoort. Het merendeel van deze methoden is in ons land niet verbodenAls ik een kat zie spelen met een vogel in haar klauwen, moet ik haar wegjagen. Ze herinnert mij aan mijn abortusDe volksmenners zeggen, dat zij het volk willen inlichten. Als het volk ingelicht was, zou het hen wegjagen