Er zijn mensen die zelfs voor vooroordelen te stom zijn.


er-zijn-mensen-die-zelfs-voor-vooroordelen-te-stom-zijn
egon friedellerzijnmensendiezelfsvoorvooroordelentestomzijner zijnzijn mensenmensen diedie zelfszelfs voorvooroordelen tete stomstom zijner zijn mensenzijn mensen diemensen die zelfsdie zelfs voorzelfs voor vooroordelenvoor vooroordelen tevooroordelen te stomte stom zijner zijn mensen diezijn mensen die zelfsmensen die zelfs voordie zelfs voor vooroordelenzelfs voor vooroordelen tevoor vooroordelen te stomvooroordelen te stom zijner zijn mensen die zelfszijn mensen die zelfs voormensen die zelfs voor vooroordelendie zelfs voor vooroordelen tezelfs voor vooroordelen te stomvoor vooroordelen te stom zijn

Er zijn mensen, die zich zelfs niet demaskeren voor de God, tot wie zij biddenEr zijn mensen die hun masker zelfs niet afleggen voor de God tot wie zij biddenDe menselijke vooroordelen zijn als kwade honden, die alleen bijten wie bang voor hen isDe natuur heeft alles ongelijk geschapen: kracht, gezondheid, schoonheid, verstand, in alles zijn de mensen ongelijk; zij zijn slechts gelijk voor de dood, en zelfs deze komt voor sommigen voortijdig, voor anderen eerst heel laatEen mens die ook maar een beetje kennis bezit kan niet zo stom zijn om te ontkennen dat alle mensen van huis uit vrij geboren worden.Sommige mensen zijn te dom om vooroordelen te hebben