Er is niets wat zichzelf zo ondermijnt als vrijgevigheid - Pot van Citaten

Er is niets wat zichzelf zo ondermijnt als vrijgevigheid


er-is-niets-wat-zichzelf-zo-ondermijnt-als-vrijgevigheid
machiavellierisnietswatzichzelfzoondermijntalsvrijgevigheider isis nietsniets watwat zichzelfzichzelf zozo ondermijntondermijnt alsals vrijgevigheider is nietsis niets watniets wat zichzelfwat zichzelf zozichzelf zo ondermijntzo ondermijnt alsondermijnt als vrijgevigheider is niets watis niets wat zichzelfniets wat zichzelf zowat zichzelf zo ondermijntzichzelf zo ondermijnt alszo ondermijnt als vrijgevigheider is niets wat zichzelfis niets wat zichzelf zoniets wat zichzelf zo ondermijntwat zichzelf zo ondermijnt alszichzelf zo ondermijnt als vrijgevigheid

Er is niets zo ontzenuwend als onzin aan te moedigen. Dat ondermijnt de sterkste.Een heerser kan de deugd van vrijgevigheid niet zonder schade voor zichzelf beoefenen als hij er tegelijkertijd ook bekendheid aan wil gevenDe ware vrijgevigheid meent altijd schuldig te zijn wat zij geeftWat zijn het toch meestal onbeduidende dingen die aanleiding geven tot een gekibbel dat de grondslagen zelfs der liefde ondermijntHet is erg dat precies de mensen die niets begrijpen, zichzelf als wetend beschouwen en daardoor niet kunnen begrijpen wat Weten isWie zichzelf vindt, kan niets dulden wat het eigen beeld bevlekt